CO BY MĚL UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDĚT O RIZIKU ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU V OBLASTI ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ, VČETNĚ SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Cílová skupina:

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na příčiny školního neprospěchu s důrazem na specifické poruchy učení. Nejde o konstatování problému, ale hledání řešení, včasné zahájení péče, posilování oslabených schopností a dovedností.

Cílem není snažit se o predikci poruch učení v oblasti čtení, psaní, počítání. Cílem je si pozvolnějšího vyzrávání či oslabení některých schopností a dovedností všimnout již v předškolním nebo v mladším školním věku a poskytnout dítěti dostatek podnětů vedoucích k posílení oslabených funkcí.  

Přestože se může jevit, že problematika specifických poruch učení se týká pouze základní školy a dalšího vzdělávání, není tomu tak. Aby učitel mateřské školy rizika specifických porucha učení rozpoznal a mohl začít s oslabením pracovat, potřebuje základní znalost problematiky. 


Obsah kurzu:

Mapování příčin školního neúspěchu v oblasti čtení, psaní, počítání.


Získané kompetence:

Kurz učitele mateřských škol a nižších ročníků základních škol vybaví takovou úrovní znalostí a dovedností, aby rozpoznali rizikové faktory rozvoje specifických poruch učení a zahájili včasnou stimulaci. Specifické poruchy učení jsou záležitostí celoživotní, avšak včasnou a kontinuální péčí lze míru potíží snížit.