Pokud máte zájem vědět více o tom, co chystáme, kontaktujte nás na emailu klokanovykurzy@luzanky.cz

Na emailu nás kontaktujte i v případě, že jsou kurzy obsazeny a vy chcete být evidováni jako náhradníci. 

Níže naleznete aktuální nabídku webinářů a seminářů Mgr. Jiřiny Bednářové:

EDASTIM – EDUKACE A STIMULACE JAKO PODPORA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků; pedagogická diagnostika; individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka   


Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům (učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť).  

Popis: 

Program navazuje a rozvíjí Edukativně stimulační skupiny, které vznikly na začátku 90. let na sídlištní škole z potřeby vyrovnat vývojové nerovnoměrnosti, zvýšit úroveň školní připravenosti dětí a poskytnout rodině komplexní služby zahrnující pedagogickou intervenci.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 3 330 Kč

Upozorňujeme: 

Platbu je nutné uhradit 14 dní před konáním kurzu, aby účastník mohl obdržet materiály poštou. 

Z kurzu není možné se odhlásit, či změnit termín. Možná je pouze změna účastníka.


Termíny a místa konání:

Pro velký zájem přidán nový termín.


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 


DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: pedagogická diagnostika.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 2 965

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 


ROZVOJ ŘEČI, FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ (ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST)

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: čtenářská pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 9.15 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

ROZVOJ ZRAKOVÉHO A PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ, ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DÍTĚTE (MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST)

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: matematická pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku 

Lektorka: PaedDr. Lucie Nečasová


Anotaci kurzu najdete zde


Cena za seminář: 2 300 Kč.

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Kontakt:

PaedDr. Lucie Nečasová, necasova@luzanky.cz,  mob. +420 604 33 11 63