Pokud máte zájem vědět více o tom, co chystáme, kontaktujte nás na emailu klokanovykurzy@luzanky.cz

Na emailu nás kontaktujte i v případě, že jsou kurzy obsazeny a vy chcete být evidováni jako náhradníci. 

Níže naleznete aktuální nabídku webinářů a seminářů Mgr. Jiřiny Bednářové:

EDASTIM – EDUKACE A STIMULACE JAKO PODPORA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků; pedagogická diagnostika; individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka   


Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům (učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť).  

Popis: 

Program navazuje na Edukativně stimulační skupiny, které vznikly na začátku 90. let na sídlištní škole z potřeby vyrovnat vývojové nerovnoměrnosti, zvýšit úroveň školní připravenosti dětí a poskytnout rodině komplexní služby zahrnující pedagogickou intervenci.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 2 950 Kč

Upozorňujeme: 

Platbu je nutné uhradit 14 dní před konáním kurzu, aby účastník mohl obdržet materiály poštou. 

Z kurzu není možné se odhlásit, či změnit termín. Možná je pouze změna účastníka.


Termíny a místa konání:

Další termín bude vypsán na 13.-14. listopadu. Pokud chcete být včas informování o spuštění přihlašování, kontaktujte nás


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 


DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: pedagogická diagnostika.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 2 450 Kč


Termíny a místa konání:

Další termín bude vypsán na 6.-7. listopadu. Pokud chcete být včas informování o spuštění přihlašování, kontaktujte nás


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 


CO BY MĚL UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDĚT O RIZIKU ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU V OBLASTI ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ, VČETNĚ SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, témata: individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka; inkluze.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

 

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 450 Kč


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 


ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováUpozorňujeme: Nelze uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK).


Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 450 Kč 


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

ŠKOLNÍ ZRALOST A ZÁPIS DO ŠKOLY

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: pedagogická diagnostika.


Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 450


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

ROZVOJ ŘEČI, FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ (ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST)

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: čtenářská pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 450


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 9.15 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 9:30 – 11:00

II. blok 11:30 – 13:00

III. blok 13:30 – 15:00

IV. blok 15:30 – 17:00

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

ROZVOJ ZRAKOVÉHO A PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ, ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DÍTĚTE (MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST)

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: matematická pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde


Cena za webinář: 1 450 Kč.


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI NA POLI ROZVOJE DÍTĚTE

Lektorka: Mgr. Jiřina BednářováKurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.


Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za seminář: 1 950


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny před konáním obdržíte informace ke konání. 

Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku 

Lektorka: PaedDr. Lucie Nečasová


Anotaci kurzu najdete zde


Cena za seminář: 1 950 Kč.


Termíny a místa konání:


Kontakt:

necasova@luzanky.cz